Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

 

 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki z nowym terminem zakończenia realizacji umowy.

UWAGA! 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy zamieszczony w dokumencie „Załączniki do SIWZ"). 
We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
 
UWAGA! Dołączono brakujący załącznik - STWiORB dotyczący prac na trasie podziemnej (budowlane i elektryczne).
 
UWAGA!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ.
UWAGA! Wymieniono błędnie załączony dokument "Zmiana II treści SIWZ" z 28.02.2019 r. na aktualny dokument "Zmiana II treści SIWZ poprawny" z 08.03.2019 r.
 
UWAGA!! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Ogłoszenie BZP

 

SIWZ Krzemionki

 

Załączniki do SIWZ

 

OPZ -Krzemionki

 

Projekty Krzemionki

 

Przedmiary

 

STWIORB Krzemionki

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zał. nr 8 - wzór umowy po zmianie

 

Stwiorb trasa podziemna bud. i elektr.

 

Zmiana II Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Zmiana II treści SIWZ poprawny

 

PW Szyb windowy i schody

 

Domek archeologa, rysunki

 

Brakujace rysunki w dokumentacji

 

Odpowiedzi na pytania

 

Zmiana III Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana III treści SIWZ Krzemionki

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Uzupełnienie informacji z sesji otwarcia

 

Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-02-20 12:11:56
Ilość odsłon: 23523

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com