Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

 

 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich z nowym terminem zakończenia realizacji umowy.

UWAGA! 
1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy zamieszczony w dokumencie „Załączniki do SIWZ"). 
We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
2. Zmiana treści „Tabeli równoważności dla materiałów konserwatorskich wg programu prac konserwatorskich” (załączonej do dokumentu „Program prac konserwatorskich”), która otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „Tabela równoważności dla materiałów konserwatorskich po zmianie”. Usunięto dotychczasowy zapis „Zamienny produkt powinien mieć akceptacje inwestora i projektanta (przedstawić komplet kart technicznych z paramentrami i atestami)”.
3. Dołączono brakujący załącznik – „DTPW Węzeł cieplny”.
 
UWAGA!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ.
 
UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Ogłoszenie BZP

 

SIWZ Pałac

 

Załączniki do SIWZ

 

160.11DTPWPalacArchitektura

 

160.11stwiorb-1

 

160.11stwiorb

 

160.11opistechnicznyARCHITEKTURAZAMIENNY

 

160.12opistechnicznyKONSTRUKCJAZAMIENNY-1

 

160.13DTPWPalacInstalacjeelektryczne-

 

160.13stwior

 

160.14DTPWPalackanalizacjadeszczowa

 

160.14DTPWWentylacjamechaniczna-1.

 

160.14opistechnicznyWENTYLACJAZAMIENNY

 

160.15.STWiORWezelcieplnywymiennikowy-

 

160.15DTPWPalacWodkan

 

160.15STWIORinstalacjawod.-kan.ic.o.

 

164.11DTPW.Park

 

164.11STWiORBPark

 

164.12opistechnicznyPROJEKTDROGOWYZAMIENNY

 

164.12stwiorb-1

 

164.13DTPWPalacParkelektryka

 

164.14STWiORKanalizacjadeszczowa

 

164.15opistechnicznyKANALIZACJADESZCZOWAZAMIENNY

 

Palacprzedmiary

 

OPZPalacWielopolskich7.01

 

PalacEskpertyzaTechnicznaStanuOchronyPozarowej

 

Program prac konserwatorskich

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zał. nr 8 - wzór umowy po zmianie

 

Tabela równoważności dla materiałów konserwatorskich po zmianie

 

DTPW Węzeł cieplny

 

Zmiana II Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Rysunki i opis konstrukcji, ponownie dołozone na wniosek Oferenta

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 7 i 8 marca

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 8 marca

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 11 marca

 

Odpowiedz na pytania 4

 

Zmiana III Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana III treści SIWZ Pałac

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Uzupełnienie informacji z sesji otwarcia

 

Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-02-20 21:08:42
Ilość odsłon: 23564

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com