Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
Oferty należy składać do 16 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA! W związku z ogłoszonym stanem epidemii prosimy o kontakt w sprawie ogłoszonego przetargu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W siedzibie Muzeum pełnią dyżury osoby odpowiedzialne za odbiór korespondencji (w tym ofert). 

 

UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 23 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA!! Przedłużenie terminu składania ofert do 30 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA! Ze względu na rozmiar, Załącznik nr 13 do SIWZ został podzielony i jest do pobrania jako Załącznik nr 13 do SIWZ część 1 i Załącznik nr 13 do SIWZ część 2. Są to rzuty budynku ze wskazaniem przestrzeni wystawowej oraz zdjęcia sal wystawowych, gdzie znajdować się będzie nowa ekspozycja.

UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert do 11 maja 2020 roku do godziny 11:00.

!!UWAGA!! Przedłużenie terminu składania ofert do 14 maja 2020 roku do godziny 11:00.

!!!UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert do 18 maja 2020 roku do godziny 11:00.

 

!UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 20 maja 2020 roku do godziny 11:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Załaczniki do SIWZ

 

Wzór umowy

 

Ramowa koncepcja stałej wystawy w Krzemionkach

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Tabele z przedmiarami elementów technicznych

 

Ogłoszenie po zmianie

 

Zmiana I treści SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia po zmianie

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianie

 

Załącznik nr 11 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie

 

Załącznik nr 12 do SIWZ - Tabele zawierające przedmiary elementów technicznych po zmianie

 

Ogłoszenie po zmianie II

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianach II

 

Załącznik nr 11 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie II SIWZ

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 1

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 2

 

Ogłoszenie po zmianie III

 

Zmiana III treści SIWZ

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianie III

 

Wyjaśnienie treści SIWZ II

 

Ogłoszenie po zmianie IV

 

Wyjaśnienie i zmiana IV treści SIWZ 16.04.2020

 

Wyjaśnienie treści SIWZ IV

 

Ogłoszenie po zmianie V

 

Wyjaśnienie i zmiana V treści SIWZ

 

Ogłoszenie po zmianie VI

 

Wyjaśnienie i zmiana VI treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-03-16 19:23:30
Ilość odsłon: 19914

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com