Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 16 czerwca 2020 roku do godziny 11:00.
 
Termin wykonania zamówienia to 31 marca 2021 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ

 

Wzór umowy

 

Ramowa koncepcja stałej wystawy w Krzemionkach

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Tabele z przedmiarami elementów technicznych

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 1

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Sprostowanie oczywistej omyłki w informacji z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-06-01 19:34:03
Ilość odsłon: 17594

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com