Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

 

 

 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

Oferty należy składać do 6 października 2021 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 17 grudnia 2021 roku.
UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 7 października 2021 roku.
 
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00192354/01 z dnia 24 września 2021 r.)
Zamawiający – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. t.j. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę dla:
Części 1 – 28.028,90 zł brutto,
Części 2 – 10.6258,42 zł brutto,
Części 3 – 62.930,00 zł brutto,
Części 4 – 33.449,97 zł brutto,
Części 5 – 34.186,74 zł brutto.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

 

Informacja o zmianie terminów, zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

SWZ po uwzględnieniu zmian z 30.09.2021

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2021-09-24 16:15:48
Ilość odsłon: 8396

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com