Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 30 listopada 2021 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 30 kwietnia 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

SWZ z załącznikami

 

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 zamówienia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 4 i 5 zamówienia

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2021-11-16 18:00:01
Ilość odsłon: 4460

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com