Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 23 lutego 2022 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 31 maja 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania ofert to 28 lutego 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-02-11 15:57:29
Ilość odsłon: 2424

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com