Charakter gromadzonych zbiorów

 

 

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) archiwalia, materiały pomocnicze, w szczególności: dokumenty piśmiennicze, kartograficzne i ikonograficzne dotyczące miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i miejscowości powiatu ostrowieckiego;

2) dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;

3) pamiątki historyczne, w tym militaria, mundury, sztandary, pieczęcie, ordery, medale, odznaki, odznaczenia miejskie i korporacyjne;

4) wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne;

5) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne, działalność najwybitniejszych obywateli miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego

6) zabytki związane z dziedzictwem archeologicznym obszaru powiatu ostrowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach.
 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:18:21
Ilość odsłon: 10127

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com