Majątek i finanse

 

 

Nad mieniem Muzeum czuwa i jest za nie odpowiedzialny Dyrektor Muzeum.

 

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych upoważniony jest dyrektor. Dyrektor może ustanawiać pełonomocników do dokonywania czynności prawnych w mieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 13:26:42
Ilość odsłon: 3991

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com