Cele i zadania muzeum

 

 

1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.


2. Celem działania Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie naukowe i udostępnianie, a także zabezpieczanie i konserwacja zabytków i zbiorów w zakresie historii Ostrowca Świętokrzyskiego i miejscowości z terenu powiatu ostrowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach a także edukacja i budowanie świadomości funkcji dziedzictwa kulturowego.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 13:34:36
Ilość odsłon: 10737

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com