Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 4/2015

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z zapytaniem nr 4/2015 związanym z wykonaniem rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

 

Informujemy również, że zgodnie z punktem VI podpunkt 3. zapytania ofertowego oferta firmy AKO Janusz Białek, ul. Piastowska 13 lok. 16, 26-600 Radom nie została rozpatrzona, ponieważ wpłynęła po terminie.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-10-26 14:44:57
Ilość odsłon: 117131

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com