Struktura organizacyjna

 

 

Struktura organizacyjna Muzeum Historyczno-Archeologicznego wynika z postanowień rozdziału III Statutu Muzeum oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr XXVIII/172/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 maja 2016 roku.

 

Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Muzeum, rozdział kompetencji, podległość służbową oraz zakresy obowiązków i odpowiedzialności w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na samodzielnych stanowiskach pracy. Graficzną część Regulaminu stanowi Schemat Organizacyjny.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 13:14:09
Ilość odsłon: 5405

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com