Organy zarządzające

 

 

Nadzór nad Muzeum sprawuje Powiat Ostrowiecki z zastrzeżeniem uprawnień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikających z ustawy o muzeach i Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zawartej w dniu 20 grudnia 2021 r.

 

Muzeum kieruje, zarządza oraz reprezentuje Dyrektor Muzeum powołany i odwoływany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego w trybie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora sprawuje Starosta Ostrowiecki.

 

 

 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-08 09:45:19
Ilość odsłon: 4740

do góry

Organy doradcze - Rada Muzeum

 

 

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w której skład wchodzi 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy roku o muzeach z dnia 21 listopada 1996.

Skład Rady Muzeum powołano Uchwałą Nr LXI/377/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z 28 września 2022 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2022-2026. Uchwałą nr LXV/401/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z 29 grudnia 2022 r. wprowadzono zmianę w składzie Rady, dodając do członków Rady Wojciecha Borkowskiego.

 

Skład Rady Muzeum

 1. Jan Godłowski - wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Robert Kotowski - wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3. Andrzej Jabłoński - wskazany przez Powiat Ostrowiecki
 4. Andrzej Broda - wskazany przez Powiat Ostrowiecki
 5. Jarosław Piotr Kopański - wskazany przez samorząd Województwa Świętokrzyskiego
 6. Robert Burda - wskazany przez samorząd Gminy Bodzechów
 7. Katarzyna Pyżewicz - wskazana przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
 8. Maciej Chłopek - wskazany przez Stowarzyszenie Naukowe Muzealników Polskich
 9. Zbigniew Pękala - wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej
 10. Judyta Rodzińska-Nowak - wskazana przez Instytut Archeologii UJ w Krakowie
 11. Damian Stefański - wskazany przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 12. Mirosław Karbowniczek - wskazany przez dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 13. Wojciech Borkowski - wskazany przez Radę Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

W statucie Muzeum przewidziana została możliwość działania w Muzeum kolegiów doradczych, które są zespołami doradców Dyrektora Muzeum w zakresie jego działalności, utworzonych na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach.

 

Uchwała - powołanie Rady Muzeum

 

Uchwała - zmiana w składzie Rady Muzeum

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-08-09 09:23:53
Ilość odsłon: 5509

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com