Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu POiŚ.08.01-00-00-0060/17 pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.
Oferty należy składać do 2 lutego 2023 roku do godziny 11:00.
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do 6 lutego 2023 roku.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert wersja edytowalna

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

Zmiana treści Zaproszenia

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2023-01-25 14:44:21
Ilość odsłon: 3258

do góry

Zapytanie ofertowe na dostawę gazu

 

 

Zapraszamy do składania ofert w postepowaniu, którego przedmiotem są dostawy gazu płynnego propan do celów grzewczych i technologicznych w budynkach Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Projekt umowy

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2023-01-24 13:37:24
Ilość odsłon: 3284

do góry

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu POiŚ.08.01-00-00-0060/17 pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.

Oferty należy składać do 7 grudnia 2022 roku do godziny 11:00.

 

Zaproszenie do składania ofert wersja edytowalna

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-11-28 15:02:14
Ilość odsłon: 5589

do góry

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu POiŚ.08.01-00-00-0060/17 pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.

Oferty należy składać do 14 listopada 2022 roku do godziny 11:00.

 

Zaproszenie do składania ofert wersja edytowalna

 

Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-11-03 16:09:15
Ilość odsłon: 6470

do góry

Wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej

 

 

Ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu przedmiotem, którego jest wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie "Krzemionki".

Oferty można składać do 21 czerwca 2022 roku do godziny 10:00.

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Unieważnienie postępowania

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2022-06-13 11:56:39
Ilość odsłon: 12070

do góry

Wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej

 

 

Zapraszamy wykonawców do składania ofert w postępowaniu przedmiotem, którego jest wykonanie projektu, założenie i pomiar zerowy linii obserwacyjnej dla wyrobisk podziemnej trasy turystycznej w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie "Krzemionki".

Oferty można składać do 13 czerwca 2022 roku do godziny 10:00.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2022-06-02 13:37:50
Ilość odsłon: 12527

do góry

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych

 

 

Ponownie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych (przegląd i konserwacja dźwigów osobowych) w obiektach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. Pałacu Wielopolskich i pawilonie naszybowym Zenon w Krzemionkach.

 
Oferty należy składać do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godziny 11.00.

 

Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-03-28 09:05:54
Ilość odsłon: 13496

do góry

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych

 

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych (przegląd i konserwacja dźwigów osobowych) w obiektach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. Pałacu Wielopolskich i pawilonie naszybowym Zenon w Krzemionkach.
 
Oferty należy składać do dnia 22 marca 2022 r. do godziny 11.00.
 

 

Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-03-14 15:59:15
Ilość odsłon: 13682

do góry

Zapytanie ofertowe na dostawę gazu do instalacji

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa gazu propan do instalaci Rezerwatu Krzemionki

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2022-01-24 15:05:54
Ilość odsłon: 13306

do góry

Wykonanie i zabudowa planowanego punktu kasowego i sprzedaży pamiątek

 

 

 Przedmiotem zapytania jest wykonanie i zabudowa planowanego punktu kasowego i sprzedaży pamiątek budynku obsługi ruchu turystycznego Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”.

Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2021 do godziny 12.00 na adres przetargi@muzeumostrowiec.pl .

 

Zapytanie ofertowe

 

Zdjęcia poglądowe

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-07-21 15:25:57
Ilość odsłon: 19978

do góry

Winda w Rezerwacie Krzemionki - cpv 42416100-6

 

 

Celem niniejszego ogłoszenia jest próba poszukania rozwiązania technicznego dla montażu windy w Rezerwacie Krzemionki

 

Pismo ogólne o problemie z windą

 

Rysunek szybu windowego

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2020-01-03 12:46:49
Ilość odsłon: 52636

do góry

Sprawowanie nadzoru BHP

 

 

Tematem zapytania jest sprawowanie nadzoru BHP dla Muzeum Historyczno-Archeologiczne

 

BHP

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-12-20 14:51:44
Ilość odsłon: 52934

do góry

Zaptanie ofertowe nr 5/2019 - stanowisko Kierownika Ruchu Górniczego Zakładu

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2019.

Przedmiotem zamówienia jest praca na stanowisku Kierownika Ruchu Górniczwgo Zakładu. Szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku.

Termin składania ofert to 24 czerwca 2019 roku, godzina 10.00.

 

Zapytanie ofertowe

 

Wybór oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-06-14 13:01:39
Ilość odsłon: 63391

do góry

Zapytanie ofertowe - Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

 

 

Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

 

Ogłoszenie

 

oferta

 

Umowa

 

Odpowiedz na zapytanie

 

Informacja o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2018-04-19 14:29:36
Ilość odsłon: 85399

do góry

Zapytanie ofertowe Nr AT.260.6.2018,

 

 

 Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego w części dotyczącej prac górniczych i elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej.

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1102104

 

Protokół z wyboru oferenta

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2018-04-06 10:59:10
Ilość odsłon: 86393

do góry

Zapytanie ofertowe nr 9/2017

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu wybranych gatunków roślin 
i siedlisk przyrodniczych w Rezerwacie przyrody Krzemionki Opatowskie, w celu analizy efektów ekologicznych zabiegu polegającego na redukcji zwarcia drzewostanu i podszytu w rejonie pola górniczego neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego.
 
Szczegółowy opis zadania w nieniejszym załączniku.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Plik pdf w załączniku. 
 

 

Szczegółowy zakres oferty

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2017-06-06 15:18:15
Ilość odsłon: 101798

do góry

Zapytanie ofertowe

 

 

Przedmiotem zapytania jest opracowanie scenariusza stałej wystawy i ekspozycji na trasie turystycznej Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

 

W odpowiedzi na zapytanie oferenta informujemy, że termin składnia ofert to 1 marca 2017 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Umowa

 

Ramowa koncepcja

 

Kwestionariusz ofertowy_edytowalny

 

Kwestionariusz ofertowy_pdf

 

Informacja o pytaniach i odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z ogłoszeniem

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2017-02-22 10:10:34
Ilość odsłon: 106979

do góry

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Przedmiotem jest obsługa doradztwa związana z realizacją zadania pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”. 

Usługa obejmuje Studium Wykonalności, Wniosek do POIiŚ, Badanie rynku.
 
W odpowiedzi na zapytanie oferenta informujemy, że termin składnia ofert to 1 marca 2017 r.

 

Fiszka projektu

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Załączniki

 

Kwestionariusz ofertowy_edytowalny

 

Kwestionariusz ofertowy_pdf

 

Nr rachunku bankowego

 

Informacja o wyborze oferty

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2017-02-21 14:16:55
Ilość odsłon: 107088

do góry

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest:
 
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w części dotyczącej prac górniczych i elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania: 
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą znajdziecie Państwo poniżej.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2017-01-04 13:49:58
Ilość odsłon: 109571

do góry

Zapytanie o cenę nr AT.260.11.2016 związane z melioracją agrotechniczą

 

 

Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie o cenę o numerze AT.260.11.2016

 

Przedmiotem zamówienia jest melioracja agrotechniczna na terenie Rezerwatu Przyrody „Krzemionki Opatowskie” w celu odbudowy siedlisk roślinności chronionej na powierzchni 8 hektarów.

 

Treść zapytania oraz lista ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie, dostępna jest w załączniku.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT

 

Treść zapytania cenowego

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2016-10-25 08:55:10
Ilość odsłon: 112957

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com