Dostawa mebli do sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę mebli do sal edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” ogłoszonym w BZP (ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00042398/01 z 18 stycznia 2023 roku.). 
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia. Poniżej link prowadzący bezpośrednio do strony prowadzonego postępowania.
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c61fefb0-90dc-11ed-b4ea-f64d350121d2 

 

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2023-01-18 21:58:28
Ilość odsłon: 2207

do góry

Dostawa mebli do sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę mebli do sal edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
Oferty należy składać do 28 listopada 2022 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 28 lutego 2023 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania ofert to 30 listopada 2022 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-11-17 18:42:12
Ilość odsłon: 3943

do góry

Usługa ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Zapraszamy do składania ofert na ochronę obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2023.

Termin składania ofert: 14.11.2020 r. godz. 12:00.

 

SWZ

 

SWZ z załącznikami

 

Załącznik nr 1 do SWZ

 

Załącznik nr 2 do SWZ

 

Załącznik nr 3 do SWZ

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

Załącznik nr 5 do SWZ

 

Załącznik nr 6 do SWZ

 

Załącznik nr 7 do SWZ

 

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Załącznik nr 9 do SWZ

 

Załącznik nr 10 do SWZ

 

Załącznik nr 11 do SWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zmiana treści SWZ

 

Załącznik nr 11 do SWZ po zmianie

 

Wyjaśnienie treści SWZ

 

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-11-04 11:45:24
Ilość odsłon: 4188

do góry

Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. 

 
Oferty należy składać do 17 października 2022 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 20 listopada 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania ofert to 19 października 2022 r.
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ z załącznikami edytowalna

 

SWZ z załącznikami

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności w postępowaniu

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-10-07 12:49:31
Ilość odsłon: 5468

do góry

Dostawa wyposażenia sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia sal edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 26 września 2022 roku do godziny 11:30.
Termin wykonania zamówienia to 30 listopada 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania to 29 września 2022 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ z załącznikami edytowalna

 

SWZ z załącznikami

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1 zamówienia

 

Informacja o wyborze oferty na część 2 zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-09-16 14:21:16
Ilość odsłon: 6339

do góry

Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. 

Oferty należy składać do 23 września 2022 roku do godziny 11:00.

Termin wykonania zamówienia to 31 października 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania to 28 września 2022 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ z załącznikami edytowalna

 

SWZ z załącznikami

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-09-15 13:54:38
Ilość odsłon: 6531

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

Oferty należy składać do 27 czerwca 2022 roku do godziny 11:00.

Termin wykonania zamówienia to 31 października 2022 roku.

 

UWAGA! Nowy termin składania ofert to 29 czerwca 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ z załącznikami

 

Zmiana treści SWZ

 

Zmiana treści SWZ II

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie treści SWZ

 

Wyjaśnienie treści SWZ II

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty na część 1, 3 i 5 zamówienia oraz unieważnieniu postępowania dla części 2 i 4 zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-06-14 12:22:29
Ilość odsłon: 8077

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 23 lutego 2022 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 31 maja 2022 roku.
 
UWAGA! Nowy termin składania ofert to 28 lutego 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 3 i 4 zamówienia

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2022-02-11 15:57:29
Ilość odsłon: 10202

do góry

Usługa ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Zapraszamy do składania ofert na ochronę obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2022.

 
Termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ

 

Załącznik nr 1 do SWZ

 

Załącznik nr 2 do SWZ

 

Załącznik nr 3 do SWZ

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

Załącznik nr 5 do SWZ

 

Załącznik nr 6 do SWZ

 

Załącznik nr 7 do SWZ

 

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Załącznik nr 9 do SWZ

 

Załącznik nr 10 do SWZ

 

SWZ z załącznikami

 

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Maciej Jaśkiewicz
Data utworzenia: 2021-12-09 13:41:26
Ilość odsłon: 11525

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 30 listopada 2021 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 30 kwietnia 2022 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

SWZ z załącznikami

 

Informacja o kwocie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 zamówienia

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 4 i 5 zamówienia

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2021-11-16 18:00:01
Ilość odsłon: 12237

do góry

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

 

 

 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

Oferty należy składać do 6 października 2021 roku do godziny 11:00.
Termin wykonania zamówienia to 17 grudnia 2021 roku.
UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 7 października 2021 roku.
 
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00192354/01 z dnia 24 września 2021 r.)
Zamawiający – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. t.j. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę dla:
Części 1 – 28.028,90 zł brutto,
Części 2 – 10.6258,42 zł brutto,
Części 3 – 62.930,00 zł brutto,
Części 4 – 33.449,97 zł brutto,
Części 5 – 34.186,74 zł brutto.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ wersja edytowalna

 

SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

 

Informacja o zmianie terminów, zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

SWZ po uwzględnieniu zmian z 30.09.2021

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Uryś-Godek
Data utworzenia: 2021-09-24 16:15:48
Ilość odsłon: 15313

do góry

Sprzedaż Combo

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert na zakup samochodu osobowego, Opel Combo

Rok prod. 2008

Cena wywoławcza 4 900.00 PLN

Wadium 490.00 PLN

Termin składania i otwarcia ofert 14 kwietnia 2021 roku, godzina 11.00

 

Dane samochodu

 

zdjęcia

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-03-29 10:22:40
Ilość odsłon: 18185

do góry

Sprzedaz samochodu osobowego Opel Combo

 

 

 Zapraszamy do skladania ofert na zakup samochodu osobowego, Opel Combo

Rok prod. 2008

Cena wywoławcza 5 400.00 PLN

Wadium 540.00 PLN

Tremin składania i otwarcia ofert 17 marca 2021 roku, godzina 11.00

 WAŻNE !!  Zmiana terminu składania ofer. Nowy termin to 18 marca 2021 roku, godzina 11.00

 

tytułOgłoszenie Combo

 

link do ogłoszenia

 

Informacje dodatkowe do przetargu

 

Unieważnienie przetargu

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2021-03-03 09:05:45
Ilość odsłon: 18780

do góry

Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania publicznego na usługę ochrony obiektów MuzeumHistoryczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Zapraszamy do składania ofert na ochronę obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2021.

Termin składania ofert: 08.12.2020 godz 11:00

Zmiany zapisu w SIWZ, z dnia 30.11.2020r.

Ogłoszenie o wyborze oferty - 14.12.2020r.

 

 

SIWZ z Załącznikami

 

Notatka o zmianach w SIWZ

 

SIWZ z Załącznikami - zmiany z dnia 30.11

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2020-11-16 14:35:47
Ilość odsłon: 20388

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Oferty należy składać do 16 czerwca 2020 roku do godziny 11:00.
 
Termin wykonania zamówienia to 31 marca 2021 roku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ

 

Wzór umowy

 

Ramowa koncepcja stałej wystawy w Krzemionkach

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Tabele z przedmiarami elementów technicznych

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 1

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Sprostowanie oczywistej omyłki w informacji z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-06-01 19:34:03
Ilość odsłon: 24531

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

 

 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
Oferty należy składać do 16 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA! W związku z ogłoszonym stanem epidemii prosimy o kontakt w sprawie ogłoszonego przetargu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W siedzibie Muzeum pełnią dyżury osoby odpowiedzialne za odbiór korespondencji (w tym ofert). 

 

UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 23 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA!! Przedłużenie terminu składania ofert do 30 kwietnia 2020 roku do godziny 11:00.

UWAGA! Ze względu na rozmiar, Załącznik nr 13 do SIWZ został podzielony i jest do pobrania jako Załącznik nr 13 do SIWZ część 1 i Załącznik nr 13 do SIWZ część 2. Są to rzuty budynku ze wskazaniem przestrzeni wystawowej oraz zdjęcia sal wystawowych, gdzie znajdować się będzie nowa ekspozycja.

UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert do 11 maja 2020 roku do godziny 11:00.

!!UWAGA!! Przedłużenie terminu składania ofert do 14 maja 2020 roku do godziny 11:00.

!!!UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert do 18 maja 2020 roku do godziny 11:00.

 

!UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert do 20 maja 2020 roku do godziny 11:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Załaczniki do SIWZ

 

Wzór umowy

 

Ramowa koncepcja stałej wystawy w Krzemionkach

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Tabele z przedmiarami elementów technicznych

 

Ogłoszenie po zmianie

 

Zmiana I treści SIWZ

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia po zmianie

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianie

 

Załącznik nr 11 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie

 

Załącznik nr 12 do SIWZ - Tabele zawierające przedmiary elementów technicznych po zmianie

 

Ogłoszenie po zmianie II

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianach II

 

Załącznik nr 11 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie II SIWZ

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 1

 

Załącznik nr 13 do SIWZ część 2

 

Ogłoszenie po zmianie III

 

Zmiana III treści SIWZ

 

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy po zmianie III

 

Wyjaśnienie treści SIWZ II

 

Ogłoszenie po zmianie IV

 

Wyjaśnienie i zmiana IV treści SIWZ 16.04.2020

 

Wyjaśnienie treści SIWZ IV

 

Ogłoszenie po zmianie V

 

Wyjaśnienie i zmiana V treści SIWZ

 

Ogłoszenie po zmianie VI

 

Wyjaśnienie i zmiana VI treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2020-03-16 19:23:30
Ilość odsłon: 26856

do góry

Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania publicznego na usługę ochrony obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

 

 

Zapraszamy do skaładania ofert na usługę ochrony obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki w Sudole na rok 2020.

Termin składania ofert do 16 grudnia 2019 r. do godziny 11.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-12-03 10:54:40
Ilość odsłon: 27551

do góry

Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

 

 

Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki do 31 grudnia 2019 roku

 

SIWZ

 

Zmiany w SIWZ do przetargu na ochronę obiektu Muzeum

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-07-23 12:35:13
Ilość odsłon: 28496

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

 

 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich z nowym terminem zakończenia realizacji umowy.

UWAGA! 
1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy zamieszczony w dokumencie „Załączniki do SIWZ"). 
We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
2. Zmiana treści „Tabeli równoważności dla materiałów konserwatorskich wg programu prac konserwatorskich” (załączonej do dokumentu „Program prac konserwatorskich”), która otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „Tabela równoważności dla materiałów konserwatorskich po zmianie”. Usunięto dotychczasowy zapis „Zamienny produkt powinien mieć akceptacje inwestora i projektanta (przedstawić komplet kart technicznych z paramentrami i atestami)”.
3. Dołączono brakujący załącznik – „DTPW Węzeł cieplny”.
 
UWAGA!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ.
 
UWAGA! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Ogłoszenie BZP

 

SIWZ Pałac

 

Załączniki do SIWZ

 

160.11DTPWPalacArchitektura

 

160.11stwiorb-1

 

160.11stwiorb

 

160.11opistechnicznyARCHITEKTURAZAMIENNY

 

160.12opistechnicznyKONSTRUKCJAZAMIENNY-1

 

160.13DTPWPalacInstalacjeelektryczne-

 

160.13stwior

 

160.14DTPWPalackanalizacjadeszczowa

 

160.14DTPWWentylacjamechaniczna-1.

 

160.14opistechnicznyWENTYLACJAZAMIENNY

 

160.15.STWiORWezelcieplnywymiennikowy-

 

160.15DTPWPalacWodkan

 

160.15STWIORinstalacjawod.-kan.ic.o.

 

164.11DTPW.Park

 

164.11STWiORBPark

 

164.12opistechnicznyPROJEKTDROGOWYZAMIENNY

 

164.12stwiorb-1

 

164.13DTPWPalacParkelektryka

 

164.14STWiORKanalizacjadeszczowa

 

164.15opistechnicznyKANALIZACJADESZCZOWAZAMIENNY

 

Palacprzedmiary

 

OPZPalacWielopolskich7.01

 

PalacEskpertyzaTechnicznaStanuOchronyPozarowej

 

Program prac konserwatorskich

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zał. nr 8 - wzór umowy po zmianie

 

Tabela równoważności dla materiałów konserwatorskich po zmianie

 

DTPW Węzeł cieplny

 

Zmiana II Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Rysunki i opis konstrukcji, ponownie dołozone na wniosek Oferenta

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 7 i 8 marca

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 8 marca

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 11 marca

 

Odpowiedz na pytania 4

 

Zmiana III Ogłoszenia BZP Pałac

 

Zmiana III treści SIWZ Pałac

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Uzupełnienie informacji z sesji otwarcia

 

Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-02-20 21:08:42
Ilość odsłon: 30493

do góry

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

 

 

 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki z nowym terminem zakończenia realizacji umowy.

UWAGA! 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy zamieszczony w dokumencie „Załączniki do SIWZ"). 
We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
 
UWAGA! Dołączono brakujący załącznik - STWiORB dotyczący prac na trasie podziemnej (budowlane i elektryczne).
 
UWAGA!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ.
UWAGA! Wymieniono błędnie załączony dokument "Zmiana II treści SIWZ" z 28.02.2019 r. na aktualny dokument "Zmiana II treści SIWZ poprawny" z 08.03.2019 r.
 
UWAGA!! Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 marca 2019 r. ze względu na zmiany w zapisie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

Ogłoszenie BZP

 

SIWZ Krzemionki

 

Załączniki do SIWZ

 

OPZ -Krzemionki

 

Projekty Krzemionki

 

Przedmiary

 

STWIORB Krzemionki

 

Zmiana Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana treści SIWZ

 

Zał. nr 8 - wzór umowy po zmianie

 

Stwiorb trasa podziemna bud. i elektr.

 

Zmiana II Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana II treści SIWZ

 

Zmiana II treści SIWZ poprawny

 

PW Szyb windowy i schody

 

Domek archeologa, rysunki

 

Brakujace rysunki w dokumentacji

 

Odpowiedzi na pytania

 

Zmiana III Ogłoszenia BZP Krzemionki

 

Zmiana III treści SIWZ Krzemionki

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Uzupełnienie informacji z sesji otwarcia

 

Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-02-20 12:11:56
Ilość odsłon: 30454

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com