Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

Opis zmiany: Informacja o wyborze oferty

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2023-02-21


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

Opis zmiany: Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2023-01-31


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

Opis zmiany: Zmiana treści Zaproszenia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2023-01-31


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa mebli do sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

Opis zmiany: Informacja o unieważnieniu postępowania

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-12-29


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

Opis zmiany: Informacja z otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-12-07


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa mebli do sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

Opis zmiany: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-11-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa mebli do sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

Opis zmiany: Informacja z otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-11-30


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

Opis zmiany: Informacja o unieważnieniu postępowania

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-11-24


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa mebli do sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

Opis zmiany: Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-11-23


informacja >>

Temat: OGŁOSZENIA

Tytuł dokumentu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Opis zmiany: VII korekta planu

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-11-17


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie filmu promocyjnego projektu

Opis zmiany: Informacja z otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-11-14


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Usługa ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis zmiany: Dodanie ogłoszenia o zamówieniu

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-11-07


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Usługa ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis zmiany: Zmiana treści SWZ i dodanie załącznika nr 11 do SWZ po zmianie

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-11-07


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności w postępowaniu

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-10-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

Opis zmiany: Informacja o wyborze oferty na część 2 zamówienia zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-10-26


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-10-26


informacja >>

Temat: OGŁOSZENIA

Tytuł dokumentu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Opis zmiany: V i VI korekta planu

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-10-25


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

Opis zmiany: Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1 zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-10-24


informacja >>

Temat: ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

Tytuł dokumentu: Organy doradcze - Rada Muzeum

Opis zmiany: aktualizacja składu Rady Muzeum

Redagował: Kinga Niekurzak

Data zmiany: 2022-10-20


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-10-19


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-10-13


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Załączenie poprawnego dokumentu SWZ

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-10-07


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

Opis zmiany: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-09-29


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-09-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Informacja z otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-09-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Informacja o unieważnieniu postępowania

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-09-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal edukacyjnych w ramach realizowanej inwestycji

Opis zmiany: Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-09-23


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Dostawa wyposażenia sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach

Opis zmiany: Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-09-20


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-06-29


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Informacja z otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-06-29


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Zmiana treści SWZ 27.06.2022 r.

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-06-27


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Zmiana treści SWZ 20.06.2022 r. i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-06-20


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Zmiana treści SWZ 15.06.2022 r.

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-06-15


informacja >>

Temat: OGŁOSZENIA

Tytuł dokumentu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Opis zmiany: II korekta planu

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-06-14


informacja >>

Temat: RODO

Tytuł dokumentu: Klauzula informacyjna

Opis zmiany: aktualizacja załączników

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-06-13


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych

Opis zmiany: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-02-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych

Opis zmiany: Informacja z otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-02-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych

Opis zmiany: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-02-22


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych

Opis zmiany: Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2022-02-22


informacja >>

Temat: STATUT

Tytuł dokumentu: Statut Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Aktualizacja statutu

Redagował: Kinga Niekurzak

Data zmiany: 2022-01-04


informacja >>

Temat: STATUS PRAWNY

Tytuł dokumentu: Status prawny

Opis zmiany: Aktualizacja statusu prawnego

Redagował: Kinga Niekurzak

Data zmiany: 2022-01-04


informacja >>

Temat: INFORMACJE O JEDNOSTCE

Tytuł dokumentu: HISTORIA MUZEUM

Opis zmiany: Aktualizacja informacji

Redagował: Kinga Niekurzak

Data zmiany: 2022-01-04


informacja >>

Temat: ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

Tytuł dokumentu: Organy zarządzające

Opis zmiany: Aktualizacja informacji

Redagował: Kinga Niekurzak

Data zmiany: 2022-01-04


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-12-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2, 4 i 5 zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-12-29


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-12-23


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-11-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych

Opis zmiany: Informacja z otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-11-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

Opis zmiany: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-10-12


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

Opis zmiany: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-10-07


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

Opis zmiany: Informacja z otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-10-07


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

Opis zmiany: Zmiana ogłoszenie o zamówieniu I

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-09-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

Opis zmiany: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu II

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-09-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

Opis zmiany: Informacja o zmianie terminów, treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-09-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz terminali i tabliczek brajlowskich dla osób z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu

Opis zmiany: SWZ po uwzględnieniu zmian z 30.09.2021 r.

Redagował: Magdalena Uryś-Godek

Data zmiany: 2021-09-30


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: Dodanie adresu na platformie ePUAP

Redagował: Kinga Niekurzak

Data zmiany: 2021-05-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania publicznego na usługę ochrony obiektów MuzeumHistoryczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis zmiany: Zmiany w SIWZ - dotyczącze korzystania z usług podwykonawców w realizacji zamówienia

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2020-11-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: 26.08.2020 zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-08-27


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: sprostowanie oczywistej omyłki w informacji z sesji otwarcia ofert

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-06-22


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: zmiana dot. info z otwarcia ofert z przyczyn technicznych nie została zarejestrowana

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-05-26


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-05-26


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: Odpowiedzi na pytania i zmiana VI treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-05-14


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: Odpowiedzi na pytania i zmiana treści V SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-04-27


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: Odpowiedzi na pytania IV

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-04-20


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: Odpowiedzi na pytania III i zmiana IV treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-04-16


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: Zmiana III treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III, dodanie Załączników do SIWZ po zmianie III, odpowiedzi na pytania II

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-04-08


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: uszczegółowienie informacji o sposobie komunikacji w czasie trwającej epidemii

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-04-08


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: Zmiana II treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II, dodanie Załączników do SIWZ po zmianie II, odpowiedzi na pytania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-04-03


informacja >>

Temat: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Tytuł dokumentu: Deklaracja dostępności

Opis zmiany: Dodanie treści Deklaracji dostępności

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-03-31


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej

Opis zmiany: Zmiana I treści SIWZ, Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia I, dodanie Złączników do SIWZ po zmianie

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2020-03-27


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania publicznego na usługę ochrony obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

Opis zmiany: Ogłoszenie wyników

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-12-20


informacja >>

Temat: DZIAŁY MUZEUM

Tytuł dokumentu: Dane kontaktowe i godziny otwarcia

Opis zmiany: aktualizacja danych kontaktowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2019-11-08


informacja >>

Temat: DYREKCJA

Tytuł dokumentu: Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: aktualizacja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2019-11-08


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: aktualizacja danych kontaktowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2019-11-08


informacja >>

Temat: INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP

Tytuł dokumentu:

Opis zmiany: aktualizacja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2019-11-08


informacja >>

Temat: RODO

Tytuł dokumentu: Klauzula informacyjna

Opis zmiany: dodanie załączników

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2019-11-08


informacja >>

Temat: ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

Tytuł dokumentu: Organy doradcze - Rada Muzeum

Opis zmiany: zmiana składu Rady Muzeum

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-09-27


informacja >>

Temat: ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

Tytuł dokumentu: Organy doradcze - Rada Muzeum

Opis zmiany:

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-09-27


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

Opis zmiany: Ogłoszenie o wyborze oferty

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-07-31


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

Opis zmiany: Zmiany w SIWZ do przetargu na ochronę obiektu Muzeum

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-07-24


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na ochronę obiektów Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

Opis zmiany: 23.07.2019 Ogłoszenie o ochronie - Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-07-23


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Regulamin Organizacyjny

Opis zmiany: Aktualizacja regulaminu of\rganizacyjny

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-07-02


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Protokół wyboru oferenta

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-06-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: Protkół wyboru oferenta

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-06-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: Usunieto błedny dokument

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-06-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-06-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Usunięto błedny dokument

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-06-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Protokół Komisji i ogłoszenie o wyborze

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-06-28


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: uzupełnienie informacji z otwarcia ofert

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-05-22


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: uzupełnienie informacji z otwarcia ofert

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-05-22


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: informacja z sesji otwarcia ofert

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-25


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: informacja z sesji otwarcia ofert

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-25


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: zmiana III ogłoszenia BZP Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-19


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: zmiana III treści SIWZ Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-19


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: odpowiedzi na pytania 4

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-19


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: odpowiedzi na pytania

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-19


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: Dołączono rysunki - szyb windowy i domek archeologa

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-16


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Odpowiedzi na pytania 3

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-15


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Odpowiedzi na pytania 2

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-13


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: wymiana błędnie załączonego dokumentu Zmiana II treści SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-12


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Odpowiedzi na pytania

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-12


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: odpowiedzi na pytania Oferentów oraz ponowne dołączenie opisów i rysunków konstrukcji

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-12


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: zmiana II ogłoszenia BZP Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-08


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: zmiana II treści SIWZ Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-08


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: zmiana II ogłoszenia BZP Pałac

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-08


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: zmiana II treści SIWZ Pałac

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-08


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: dołączenie brakującego załącznika STWiORB (bud. i elektr. na trasie)

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-04


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: zmiana ogłoszenia BZP Pałac

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-01


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: zmiana treści SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-01


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: dołączenie brakującego załącznika DTPW Węzeł cieplny

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-01


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: zmiana ogłoszenia BZP Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-01


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: zmiana treści SIWZ Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-01


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: dodanie wzoru umowy i tabeli równoważności po zmianach SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-01


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: dodanie wzoru umowy po zmianach SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-03-01


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: wymiana błędnie załączonego pliku SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-02-26


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i remontowych - Krzemionki

Opis zmiany: wymiana błędnie dodanych załączników do SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-02-26


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: informacja o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie BZP

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-02-11


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: informacja o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie BZP

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-02-11


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: odpowiedź na pytanie Wykonawcy i zamieszczenie brakującego przedmiaru

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-02-05


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Poprawione Załączniki po zmianie treści SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Zmiana treści SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: Poprawione załączniki po zmianie treści SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: Zmiana treści SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: Zmiana ogłoszenia BZP Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-30


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: Zmiana treści zapisów SIWZ Krzemionki

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2019-01-25


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: Zmiana ogłoszenia BZP Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-25


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany:

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-21


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: Zmiana treści zapisów SIWZ Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-21


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Krzemionki

Opis zmiany: Zmiana Ogłoszenia BZP przetarg Krzemionki

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-21


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Zmiana treści SIWZ Pałac

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-21


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Przetarg nieograniczony na prace remontowo-budowlane - Pałac Wielopolskich

Opis zmiany: Zmiana Ogłoszenia BZP Pałac

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2019-01-21


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: Aktualizacja danych kontaktowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2018-05-14


informacja >>

Temat: DYREKCJA

Tytuł dokumentu: Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Aktualizacja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2018-05-14


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe - Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

Opis zmiany: odpowiedz na zapytanie

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-26


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: dołaczono załączniki doc

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-18


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: Odpowiedz na zapytanie nr 3

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-10


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: Odpowiedz na Zapytanie nr 2

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-04


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: Odpowiedz na zapytanie do SIWZ

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-03


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany: zmiana terminu skłądania ofert

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-03


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wyborze Inżyniera Kontraktu

Opis zmiany:

Redagował: Paweł Urban

Data zmiany: 2018-04-03


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty

Opis zmiany: Wprowadzenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-03-03


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe

Opis zmiany: Wprowadzenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-03-03


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe

Opis zmiany: Aktualizacja informacji o pytaniach i odpowiedziach związana z kolejnymi pytaniami - akrona

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-02-27


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe

Opis zmiany: Aktualizacja informacji o pytaniach i odpowiedziach związana z kolejnymi pytaniami

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-02-27


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe

Opis zmiany: Dodanie informacji o pytaniach i dotychczas udzielonych odpowiedziach na pytania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-02-24


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Opis zmiany: Wprowadzenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2017-01-18


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie o cenę nr AT.260.11.2016 związane z melioracją agrotechniczą

Opis zmiany: Dodanie zestawienia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-11-08


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opis zmiany: Dodanie informacji o wyborze oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-11-03


informacja >>

Temat: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE USTAWY PZP

Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opis zmiany: Dodanie informacji o pytaniach i dotychczas udzielonych odpowiedziach na pytania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-10-25


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 8/2016 na obsługę informatyczną

Opis zmiany: Aktualizacja danych w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-29


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 8/2016 na obsługę informatyczną

Opis zmiany: Dodanie informacji o pytaniach i dotychczas udzielonych odpowiedziach na pytania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-23


informacja >>

Temat: DYREKCJA

Tytuł dokumentu: Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Aktualizacja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-13


informacja >>

Temat: MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

Tytuł dokumentu: Majątek i finanse

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-13


informacja >>

Temat: FINANSE

Tytuł dokumentu: Zasady finansowania

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-13


informacja >>

Temat: INFORMACJE O JEDNOSTCE

Tytuł dokumentu: Cele i zadania muzeum

Opis zmiany: zmiana wpisu związana z aktualizacją statutu

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-06-10


informacja >>

Temat: STATUT

Tytuł dokumentu: Statut Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Aktualizacja danych w związku z uchwaleniem nowego statutu

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-05-13


informacja >>

Temat: OFERTY PRACY

Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny specjalista ds. rozwoju infrastruktury i promocji muzeum

Opis zmiany: Zmiana związana z literówką w ogłoszeniu

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-01-28


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 4/2016 dot. obsługi informatycznej

Opis zmiany: Dodanie informacji dotyczącej zapytania o obsługę informatyczną

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2016-01-19


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 9/2015 dot. ochrony obiektów muzeum

Opis zmiany: Dodanie informacji o wyborze oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-12-11


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 6/2015 dot. inwentaryzacji powykonawczej

Opis zmiany: Dodanie informacji o wyborze oferty

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-12-01


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 8/2015 dot. dostawy gazu propan

Opis zmiany: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-12-01


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: zmiana danych związana ze zmianą księgowego

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-12-01


informacja >>

Temat: FINANSE

Tytuł dokumentu: Zasady finansowania

Opis zmiany: Edycja danych adresowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-10-26


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Schemat Organizacyjny

Opis zmiany: Zmiana schematu organizacyjnego zw. z jego aktualizacją

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-03-16


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Regulamin Organizacyjny

Opis zmiany: Zmiana regulaminu organizacyjnego związana z jego aktualizacją

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-03-16


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: wprowadzenie nowych danych - dział księgowości

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-01-28


informacja >>

Temat: ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

Tytuł dokumentu: Zapytanie ofertowe 1/2015 dotyczące artykułów chemicznych

Opis zmiany: Dadanie informacji o wyborze

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-01-21


informacja >>

Temat: DZIAŁY MUZEUM

Tytuł dokumentu: Dane kontaktowe i godziny otwarcia

Opis zmiany: zmiana godzin otwarcia

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2015-01-07


informacja >>

Temat: DZIAŁY MUZEUM

Tytuł dokumentu: Dane kontaktowe i godziny otwarcia

Opis zmiany: zmiana godzin otwarcia

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-12-30


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: zmiana danych kontaktowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-12-30


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Regulamin Organizacyjny

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-13


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Schemat Organizacyjny

Opis zmiany: Zmiana danych związana ze zmianą regulaminu organizacyjnego

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-05


informacja >>

Temat: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Tytuł dokumentu: Regulamin Organizacyjny

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-02


informacja >>

Temat: DYREKCJA

Tytuł dokumentu: Dyrekcja Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: Edycja danych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-02


informacja >>

Temat: DZIAŁY MUZEUM

Tytuł dokumentu: Działy Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Opis zmiany: wdycja danych w wz. ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2014-05-02


informacja >>

Temat: KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Tytuł dokumentu: Informacje teleadresowe

Opis zmiany: Aktualizacja danych kontaktowych

Redagował: Magdalena Głąb

Data zmiany: 2013-08-27


informacja >>


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com