Zapytanie ofertowe 1/2015 dotyczące artykułów chemicznych

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Muzeum.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty do pobrania znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofetowe

 

Formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-01-07 14:20:28
Ilość odsłon: 137198

do góry

Zapytanie ofertowe nr 4/2015 dot. kontroli stanu technicznego

 

 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty do pobrania znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy i wzór umowy - kontrola budowlana

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-10-07 14:13:31
Ilość odsłon: 128484

do góry

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 4/2015

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z zapytaniem nr 4/2015 związanym z wykonaniem rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

 

Informujemy również, że zgodnie z punktem VI podpunkt 3. zapytania ofertowego oferta firmy AKO Janusz Białek, ul. Piastowska 13 lok. 16, 26-600 Radom nie została rozpatrzona, ponieważ wpłynęła po terminie.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-10-26 14:44:57
Ilość odsłon: 127767

do góry

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr 5/2015 na wynajem lokalu i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką

 

 

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs ofert na:

prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

 

Treść ogłoszenia poniżej. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe kawiarnia

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-11-03 13:39:31
Ilość odsłon: 127589

do góry

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 dot. inwentaryzacji powykonawczej

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego dotyczącego wykonania inwentaryzacji powykonawczej śluzy klimatyzacyjnej nad szybem nr 4 na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

 

Treść zapytania jak również formularz ofertowy dostępny jest poniżej.

Zapraszamy do składania ofert.

Informacja o wyborze oferty dostępna jest poniżej.

 

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe inwentaryzacja

 

Formularz ofertowy inwentaryzacja

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-11-18 13:33:22
Ilość odsłon: 127119

do góry

Zapytanie ofertowe nr 8/2015 dot. dostawy gazu propan

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan do celów grzewczych i technologicznych do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem.

 

 

Unieważnienie

 

Zapytanie ofertowe - gaz

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-11-26 10:56:47
Ilość odsłon: 126840

do góry

Zapytanie ofertowe nr 9/2015 dot. ochrony obiektów muzeum

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2015.

 

Postępowanie dotyczy ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. oraz oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, połączonej z wykonywaniem patroli pieszych i zmotoryzowanych wokół Rezerwatu Krzemionki.

 

Treść zapytania oraz formularz ofertowy dostępne są poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe - ochrona

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-12-01 13:31:37
Ilość odsłon: 126547

do góry

Zapytanie ofertowe nr 10/2015 dot. dostawy gazu propan - ponowione

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan do celów grzewczych i technologicznych do budynku obsługi ruchu turystycznego w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w miejscowości Sudół 135a.

 

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe - gaz

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2015-12-03 09:55:53
Ilość odsłon: 126352

do góry

Zapytanie ofertowe nr 4/2016 dot. obsługi informatycznej

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2016.

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 19.01.2016

 

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Informacja dotycząca zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - obsługa informatyczna

 

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2016-01-11 08:10:35
Ilość odsłon: 125034

do góry

Zapytanie ofertowe nr 8/2016 na obsługę informatyczną

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/2016.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu. Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe - obsługa informatyczna

 

Formularz ofertowy wersja edytowalna

 

Informacja o pytaniach i odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z ogłoszeniem

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2016-06-20 13:47:05
Ilość odsłon: 118833

do góry

Zapytanie o cenę nr AT.260.11.2016 związane z melioracją agrotechniczą

 

 

Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie o cenę o numerze AT.260.11.2016

 

Przedmiotem zamówienia jest melioracja agrotechniczna na terenie Rezerwatu Przyrody „Krzemionki Opatowskie” w celu odbudowy siedlisk roślinności chronionej na powierzchni 8 hektarów.

 

Treść zapytania oraz lista ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie, dostępna jest w załączniku.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT

 

Treść zapytania cenowego

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2016-10-25 08:55:10
Ilość odsłon: 112955

do góry

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest:
 
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w części dotyczącej prac górniczych i elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania: 
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą znajdziecie Państwo poniżej.

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2017-01-04 13:49:58
Ilość odsłon: 109569

do góry

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Przedmiotem jest obsługa doradztwa związana z realizacją zadania pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”. 

Usługa obejmuje Studium Wykonalności, Wniosek do POIiŚ, Badanie rynku.
 
W odpowiedzi na zapytanie oferenta informujemy, że termin składnia ofert to 1 marca 2017 r.

 

Fiszka projektu

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Załączniki

 

Kwestionariusz ofertowy_edytowalny

 

Kwestionariusz ofertowy_pdf

 

Nr rachunku bankowego

 

Informacja o wyborze oferty

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2017-02-21 14:16:55
Ilość odsłon: 107086

do góry

Zapytanie ofertowe

 

 

Przedmiotem zapytania jest opracowanie scenariusza stałej wystawy i ekspozycji na trasie turystycznej Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

 

W odpowiedzi na zapytanie oferenta informujemy, że termin składnia ofert to 1 marca 2017 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Umowa

 

Ramowa koncepcja

 

Kwestionariusz ofertowy_edytowalny

 

Kwestionariusz ofertowy_pdf

 

Informacja o pytaniach i odpowiedzi na pytania pojawiające się w związku z ogłoszeniem

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2017-02-22 10:10:34
Ilość odsłon: 106977

do góry

Zapytanie ofertowe nr 9/2017

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu wybranych gatunków roślin 
i siedlisk przyrodniczych w Rezerwacie przyrody Krzemionki Opatowskie, w celu analizy efektów ekologicznych zabiegu polegającego na redukcji zwarcia drzewostanu i podszytu w rejonie pola górniczego neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego.
 
Szczegółowy opis zadania w nieniejszym załączniku.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Plik pdf w załączniku. 
 

 

Szczegółowy zakres oferty

 

Informacja o wyborze oferty

 

Dokument utworzył: Kamil Stelmasik
Data utworzenia: 2017-06-06 15:18:15
Ilość odsłon: 101796

do góry

Zapytanie ofertowe Nr AT.260.6.2018,

 

 

 Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego w części dotyczącej prac górniczych i elektrycznych w podziemnej trasie turystycznej.

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1102104

 

Protokół z wyboru oferenta

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2018-04-06 10:59:10
Ilość odsłon: 86391

do góry

Zapytanie ofertowe - Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

 

 

Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług gastronomicznych, pamiątek, wydawnictw związanych z muzealnictwem, archeologią, historią i turystyką.

 

Ogłoszenie

 

oferta

 

Umowa

 

Odpowiedz na zapytanie

 

Informacja o wyborze

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2018-04-19 14:29:36
Ilość odsłon: 85397

do góry

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w poszczególnych kategoriach.

 

 

Ogłoszenia, które dodawane są na stronie BIP, zamieszczane są w kategoriach:

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPYTANIA OFERTOWE/KONKURSY OFERT

PRZETARGI

OFERTY PRACY

 

Ogłoszenia ukażą się po kliknięciu w interesującą Państwa kategorię wybraną z menu bocznego.

 

Dokument utworzył: Magdalena Głąb
Data utworzenia: 2013-11-14 10:02:56
Ilość odsłon: 70944

do góry

Zaptanie ofertowe nr 5/2019 - stanowisko Kierownika Ruchu Górniczego Zakładu

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2019.

Przedmiotem zamówienia jest praca na stanowisku Kierownika Ruchu Górniczwgo Zakładu. Szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku.

Termin składania ofert to 24 czerwca 2019 roku, godzina 10.00.

 

Zapytanie ofertowe

 

Wybór oferty

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-06-14 13:01:39
Ilość odsłon: 63389

do góry

Sprawowanie nadzoru BHP

 

 

Tematem zapytania jest sprawowanie nadzoru BHP dla Muzeum Historyczno-Archeologiczne

 

BHP

 

Dokument utworzył: Paweł Urban
Data utworzenia: 2019-12-20 14:51:44
Ilość odsłon: 52932

do góry


Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Historyczno-Archeologicznego Logowanie | REDAKTORZY realizacja: dwarazy.com